Το Πανωπήγαδο


Τι να πει κανείς για το πανωπήγαδο. Ένα παραδοσιακό πέτρινο πηγάδι με τις όμορφες καμάρες του να δεσπόζουν εκεί.
Ένα πηγάδι που θα το ζήλευε και το πιο όμορφο χωριό. Το πηγάδι βρίσκετε στον πάνω μαχαλά και εφοδίαζε με νερό όλο τον πάνω μαχαλά αλλά και τον μέσο μαχαλά ή μπλέτσο μαχαλά!