Κοπή πίτας Χλωμιωτών 2017

https://youtu.be/QMNdTGVP30A